Author Topic: Michael Saylor’s MicroStrategy Just Bought More Than $347 Million in Bitcoin  (Read 276 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tran Trung DucTopic starter

  • Newbie
  • Joined: Jun 2023
  • Posts: 16
  • Karma: +8/-0
  • HODL!
    • View Profile

your ads here
MicroStrategy, do Michael Saylor đứng đầu, đã củng cố vị trí của mình với tư cách là một trong những công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất.
Theo các hồ sơ gần đây với SEC, công ty đã thêm 12.333 Bitcoin ấn tượng vào danh mục đầu tư của mình, tạo ra khoản đầu tư đáng kể trị giá 347 triệu đô la.
Lô Bitcoin mới nhất của MicroStrategy đã được mua với giá mua trung bình khoảng 28.136 đô la. Điều này chứng tỏ khả năng của công ty trong việc tận dụng các biến động của thị trường để mang lại lợi nhuận tối đa.
Thời gian mua lại diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 27 tháng 6, dẫn đến tổng số Bitcoin nắm giữ của MicroStrategy đạt khoảng 152.333. Dựa trên giá Bitcoin hiện tại khoảng 30.300 đô la, những khoản nắm giữ này được định giá đáng kinh ngạc là 4,6 tỷ đô la.
Các giao dịch mua Bitcoin đáng kể và nhất quán của MicroStrategy thể hiện niềm tin vững chắc của họ đối với tiền điện tử, ngay cả khi đối mặt với sự biến động của thị trường. Theo thời gian, công ty đã đầu tư khoảng 4,52 tỷ đô la vào Bitcoin, với giá mua trung bình khoảng 29.668 đô la, đã bao gồm phí và chi phí.
Điều đáng chú ý là mức độ mua Bitcoin gần đây của MicroStrategy, đặc biệt là khi so sánh với lần mua lại trước đó của họ vào tháng Tư. Vào thời điểm đó, công ty đã mua thêm 1.045 Bitcoin với giá 23,9 triệu USD.
MicroStrategy không ngừng theo đuổi Bitcoin, bất kể điều kiện thị trường, thể hiện cam kết mạnh mẽ của họ đối với tiền điện tử và cách tiếp cận tư duy tiến bộ. Động thái táo bạo này có thể là tiền lệ cho các công ty khác xem xét các khoản đầu tư tương tự.