Advertise with us (we do not endorse any site advertised)

Author Topic: Giai đoạn đầu tiên Kế hoạch bảo vệ QuarkChain kết thúc với 32 người bảo vệ Elf  (Read 1768 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline hoangptscTopic starter

 • Full Member
 • **
 • Joined: Dec 2018
 • Location: Ho Chi Minh
 • Posts: 111
 • Country: vn
 • Karma: +0/-0
 • Gender: Male
 • Vietnamese Translator & Moderator
  • View Profile


Kính gửi các thành viên cộng đồng đã tham gia Kế hoạch bảo vệ QuarkChain,

Trước hết, cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn. Cùng với mainnet được tung ra, chiến dịch cho giai đoạn đầu tiên của người bảo vệ Elf đã kết thúc. Cảm ơn bạn đã tham gia nhiệt tình. Dưới đây là danh sách Người bảo vệ Elf.


Cộng đồng Blockchain ABC chiếm vị trí đầu tiên trong Kế hoạch giám hộ. Khi bắt đầu chiến dịch, họ đã vượt xa với 7421 839 phiếu bầu, chiếm 11,21% số phiếu.

Tất cả các Elfs được bầu sẽ phân chia nhóm phần thưởng tương ứng giai đoạn đầu tiên theo phạm vi xếp hạng. Dựa trên thông báo trước đó, phần thưởng cho giai đoạn đầu tiên sẽ được nhân đôi. Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng các ứng cử viên sau Dimension Eleven Capital, người đã chiếm vị trí thứ 23, đã không được bầu làm Người bảo vệ Elf do không đủ phiếu bầu.

Hiện tại, việc bỏ phiếu trên Trang bỏ phiếu của Người bảo vệ đã bị đình chỉ để công khai tất cả Người bảo vệ Elf được bầu. Tất cả các thành viên cộng đồng có thể kiểm tra trang web. Giai đoạn bỏ phiếu thứ hai của Người bảo vệ Elfs sẽ được đưa ra vào ngày 6 tháng 5. Ngoài ra, việc đặt phiếu bầu vẫn đang diễn ra và người tham gia vẫn có thể tham gia bỏ phiếu.

Ngoài ra, để thể hiện sự tin tưởng của nhóm QuarkChain về tầm nhìn và sứ mệnh lâu dài của dự án này, nền tảng QuarkChain sẽ khớp và đóng góp cùng số lượng QKC ​​trong Kế hoạch giám hộ. Sau khi đặt cọc xong, địa chỉ sẽ được công khai cho cộng đồng.

Cuối cùng, liên quan đến phương thức phân phối phần thưởng cho các ứng cử viên được bầu, sau khi thảo luận, QuarkChain sẽ trả phần thưởng trực tiếp sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Phần thưởng sẽ dựa trên tỷ lệ phần trăm phần thưởng mà các ứng cử viên đã hứa trong chiến dịch bầu cử, Để biết thêm chi tiết về các sắp xếp và hoạt động tiếp theo, vui lòng chú ý đến thông báo chính thức.

Trang web
https://www.quarkchain.io
Discord
Discord.me/quarkchain
Telegram
https://t.me/quarkchainio
Twitter
https://twitter.com/Quark_Chain
Medium
https://medium.com/quarkchain-official
Reddit
https : //www.reddit.com/r/quarkchainio/
Facebook
https://www.facebook.com/quarkchainofficial/
Finding a local Moderator and Translator, Please feel free to contact me if you need!
Blockchain Enthusiast, Community Manager, Investor & Marketing Mngt.


 


your ads here