Advertise with us (we do not endorse any site advertised)

Author Topic: Primedice.com | Trang web số 1 cá cược bitcoin  (Read 11839 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline tavuhoaison96Topic starter

 • Full Member
 • **
 • Joined: Mar 2018
 • Posts: 101
 • Country: 00
 • Karma: +0/-0
 • HODL!
  • View Profile
Re: Primedice.com | Trang web số 1 cá cược bitcoin
« Reply #45 on: September 09, 2018, 01:23:28 PM »
#primedice.com
Sự kiện tuần con 1 ngay la ket thuc
- Săn chính xác con số 18.90  và sau đó quay thêm 2 số có chứa các số 1, 0, 8, 9 (bất kỳ 2 của bó nào, ví dụ:  18.81, 98.89, 19.91, 01.10, 09.90, 10.01, 91.19, 08.80, 90.09, 80.08, 81.18, 89,98 ) .
- Đặt cược tối thiểu là 100 satoshi hoặc  1,200 ether  hoặc 10,000 litoshi
Xem chi tiet tai giai thuong :)
https://forum.primedice.com/topic/33051-%F0%9F%8F%86-008-btc-dorians-palindrome-hunt/
Primedice là 1 trang web đặt cược bitcoin đã hoạt động 5 năm :)
#freefaucet #eth #btc #ltc #halloffame #highrollers
Đăng ký nếu chưa có tài khoản: https://primedice.com/c=JoinVietnamse


Offline tavuhoaison96Topic starter

 • Full Member
 • **
 • Joined: Mar 2018
 • Posts: 101
 • Country: 00
 • Karma: +0/-0
 • HODL!
  • View Profile
Re: Primedice.com | Trang web số 1 cá cược bitcoin
« Reply #46 on: September 16, 2018, 12:37:16 PM »

PRIMEDICE
Sự kiện primedice tuần này
Hồ bơi giải thưởng tối thiểu: 0,01  BTC
Nếu trên 30 người tham gia: 0,03  BTC
Nếu trên 40 người tham gia: 0,05  BTC
Nếu trên 50 người tham gia: 0,08  BTC

Đăng kết quả tìm được tại đây và chi tiết sự kiện nhé
https://forum.primedice.com/topic/33154-%F0%9F%8F%86-008-btc-colonial-challenge/
Primedice là 1 trang web đặt cược đã hoạt động 5 năm

#freefaucet #eth #btc #ltc #halloffame #highrollers
Đăng ký nếu chưa có tài khoản:PRIMEDICE


Offline tavuhoaison96Topic starter

 • Full Member
 • **
 • Joined: Mar 2018
 • Posts: 101
 • Country: 00
 • Karma: +0/-0
 • HODL!
  • View Profile
Re: Primedice.com | Trang web số 1 cá cược bitcoin
« Reply #47 on: September 23, 2018, 03:10:13 PM »

PRIMEDICE
Sự kiện PRIMEDICE
Yêu cầu
Thực hiện 3 cược thắng liên tiếp 17.60x.
Đặt cược tối thiểu là 0.00000100 satoshi hoặc  0.00001200 ether  hoặc  0.00010000 litoshi  .

 Hồ bơi giải thưởng
Hồ bơi giải thưởng tối thiểu: 0,01  BTC
Nếu trên 30 người tham gia: 0,03  BTC
Nếu trên 40 người tham gia: 0,05  BTC
Nếu trên 50 người tham gia: 0,08  BTC
https://forum.primedice.com/topic/33299-%F0%9F%8F%86-008-btc-miracle-machine-industrial-era-challenge/
Primedice là trang web đặt cược btc,eth,ltc đã hoạt động hơn 5 năm
#freefaucet #eth #btc #ltc #halloffame #highrollers

Đăng ký nếu chưa có tài khoản: PRIMEDICE


Offline tavuhoaison96Topic starter

 • Full Member
 • **
 • Joined: Mar 2018
 • Posts: 101
 • Country: 00
 • Karma: +0/-0
 • HODL!
  • View Profile
Re: Primedice.com | Trang web số 1 cá cược bitcoin
« Reply #48 on: September 30, 2018, 12:17:43 PM »
PRIMEDICE
Yêu cầu
Cuộn bất kỳ số 5 (11.11 | 22,22 | 33,33 | 44,44 | 55,55 | 66,66 | 77,77 | 88,88 | 99,99) nào của số bingo được liệt kê ở trên.
Đặt cược tối thiểu :
bitcoin: 0,00000100
bitcoin tiền mặt :0,00000100
ethereum :0,00001200
litecoin :0,00010000
 
Hồ bơi giải thưởng
Hồ bơi giải thưởng tối thiểu: 0,01  BTC
Nếu trên 30 người tham gia: 0,03  BTC
Nếu trên 40 người tham gia: 0,05  BTC
Nếu trên 50 người tham gia: 0,08  BTC
https://forum.primedice.com/topic/33471-%F0%9F%8F%86-008-btc-bingo-challenge/
PRIMEDICE là 1 trang web đặt cược với btc, eth, bch, ltc hoạt động trên 5 năm
#freefaucet #eth #btc #ltc #halloffame #highrollers
Đăng ký nếu chưa có tài khoản: PRIMEDICE
Offline tavuhoaison96Topic starter

 • Full Member
 • **
 • Joined: Mar 2018
 • Posts: 101
 • Country: 00
 • Karma: +0/-0
 • HODL!
  • View Profile
Re: Primedice.com | Trang web số 1 cá cược bitcoin
« Reply #49 on: October 07, 2018, 11:25:07 AM »

PRIMEDICE sự kiện tuần
Yêu cầu:
Nắm bắt chuỗi chiến thắng dài nhất trên 2x mà không thay đổi hạt giống.
Đặt cược tối thiểu :
bitcoin 0,00000100
bitcoin cash 0,000012
ethereum 0,00003000
litecoin 0,00011000

Giải thưởng:
Vị trí số 1: 0,03  BTC
Vị trí thứ 2: 0,02  BTC
Vị trí thứ 3: 0,01  BTC
Vị trí thứ 4: 0,005  BTC
Vị trí thứ 5: 0,003 BTC
Vị trí thứ 6-10: 0,0024 BTC
https://forum.primedice.com/topic/33615-%F0%9F%8F%86-tier-modern-era-challenge/
#freefaucet #eth #btc #ltc #halloffame #highrollers
Đăng ký nếu chưa có tài khoản: PRIMEDICE
Offline tavuhoaison96Topic starter

 • Full Member
 • **
 • Joined: Mar 2018
 • Posts: 101
 • Country: 00
 • Karma: +0/-0
 • HODL!
  • View Profile
Re: Primedice.com | Trang web số 1 cá cược bitcoin
« Reply #50 on: October 14, 2018, 01:54:40 PM »
#PRIMEDICE
DOGE đã được cập nhật, các bạn có thể đặt cược với doge từ hôm nay

Sự kiên tuần yêu cầu săn khá rắc rối, xem qua các cược người chơi khác đã tham gia để hiểu rõ hơn số cần săn
https://forum.primedice.com/topic/33784-%F0%9F%8F%86-008-btc-futuristic-era-challenge/
Phần thưởng vẫn như mọi khi
Hồ bơi giải thưởng
Hồ bơi giải thưởng tối thiểu: 0,01  BTC
Nếu trên 30 người tham gia: 0,03  BTC
Nếu trên 40 người tham gia: 0,05  BTC
Nếu trên 50 người tham gia: 0,08  BTC
PRIMEDICElà trang web đặt cược với btc, ltc, eth. bch và  doge đã và đang hoạt động hơn 5 năm :)
#freefaucet #eth #btc #ltc #halloffame #highrollers
Đăng ký nếu chưa có tài khoản: PRIMEDICE 


your ads here